Блу галери е създадена през 2013 в гр. Варна. Предлага съвременни автори, стари майстори. Притежава фонд от над 500 картини.